РОТАРІ КЛУБИ

Alushta

simferopol

Cherkasy International


cherkasyinternational.rc@gmail.com

сherkasy

Cherkasy-Centre


www.rotary.ck.ua

сherkasy

Dnipro Novyi


rotary.dp.novyi@gmail.com

dnipro

E-Club of Ukraine


www.rotaryeclubukraine.org

other

Ivano-Frankivsk


https://rotary-if.club

ivano-Frankivsk

Ivano-Frankivsk-Stanislaviv


stanislavivrotary@gmail.com

ivano-Frankivsk

Izmail

odessa

kharkiv

Kharkiv Multinational


rckharkivmultinationali@gmail.com

rotary.kh.ua

kharkiv

Kharkiv New Level

kharkiv

Kharkiv-City


rckharkivcity@gmail.com

kharkiv

Kharkiv-International


rc.kharkiv-international@gmail.com

http://rckfc.kh.ua/

kharkiv

Kherson


rybkinaelena77@gmail.com

kherson

Kiev-Centre


rotaractkyivcentre@gmail.com

kiev

Kirovohrad


www.rotary.kr.ua

kropyvnytskyi

Kyiv Advance


rotary.advance@gmail.com

kiev

Kyiv International Business


info@rckib.org.ua

http://www.rckib.org.ua

kiev

Kyiv Multinational


www.kmrc.org.ua

kiev

Kyiv Synergy

kiev

Kyiv-Balzac


rget@ukr.net

kiev

Kyiv-City


rckievcity@gmail.com

kiev

kiev

Lutsk Luchesk


luchesk.rc@gmail.com

lutchk

Lutsk Volyn Pride


rc.volynpride@gmail.com

lutchk

Lviv International


http://www.rc-lvivint.com/

Lviv

Lviv Kniazhyi


rc.lviv.kniazhyi@gmail.com

Lviv

Lviv-Center

Lviv

Lviv

Lviv-Zamok


syryamin@gmail.com

Lviv

Mykolaiv


http://rotary.mk.ua

mykolaiv

Odessa


www.rotary.odessa.ua

odessa

Odessa International

odessa

Odessa Sea Energy


rotarysea@gmail.com

rotarysea.org

odessa

Odessa-Rishelye

odessa

Poltava


www.rotary.poltava.ua

poltava

Rakhiv-Center of Europe

uzhhorod

Rotary Club Dubno


mkorylkevych@gmail.com

rivne

Simféropol

simferopol

Slavyansk


rotary@slv.net.ua

www.slavrotary.org

donetsk

Ternopil City


rotary.ternopil@gmail.com

ternopil

Ukraine Unity Passport


lvivrotary@gmail.com

other

Uzhgorod


http://www.rotary.biz.ua

uzhhorod

Veliatyno International


rc.veliatino.int@gmail.com

uzhhorod

Vinnytsia Postup


rotary.vinpostup@gmail.com

vinnitsa

odessa

Zaporizhzhia


valentyna.balbekova@gmail.com

zaporizhzhia

Zaporizhzhia-Khortytsia


zaporizhzhiakhorty@gmail.com

zaporizhzhia

Коростень


rotaryclubkorosten@gmail.com

zhytomyr

Сателітний Ротарі Клуб Київ-Столиця Кривий Ріг


rotaryclubkryvyirih@gmail.com

kiev

Сателітний Ротарі Клуб Харків Надія Кам’янець


3843015@gmail.com

kharkiv

Сателітний Ротарі Клуб Харків Надія Схід


baginskyvaleriy@gmail.com

kharkiv

Сателітний Ротарі Клуб Харків Нью Левел Юніверс


rotarynewlevelwoman@gmail.com

kharkiv

Сателітний Ротарі Клуб Харків-Сіті Фамілі


kharkiv.city.family@gmail.com

https://www.facebook.com/rotary.kcfamily/

kharkiv